Trở thành nô lệ tình dục cho chủ nợ của chồng

Cô cũng đã về làm dâu ở nhà chồng cũng đã được 2 năm nay rồi.

Nhưng không hiểu kiểu gì khi mà chồng của cô lại nợ nần quá là nhiều.

Lúc nào cũng ăn chơi bài bạc gái hú các thứ khiến cho cô buồn lắm.

Cô cũng không ngờ rằng mình lại có một người chồng như thế nữa.

Cô đang rất chi là buồn chán về điều này.

Hôm nay đang yên đang lành thì chủ nợ có tới nhà cô.

Nhưng lúc đó chồng của cô không có nhà.

Cô bị họ ép buộc làm nô lệ tình dục cho hắn thì hắn mới tha.

Cũng tại cô nuột quá nên hắn ta mới ép buộc cô như vậy, chứ xấu thì hắn cần tiền chứ không cần thể xác.